Extéria – zkontrolujte požární ochranu

3. října 2017 v 11:42 | Extéria

Zkontrolujete požární ochranu, dokud nepřijde kontrola

Státní kontroly chodí hlavně v současné době poměrně hojně. Je to díky tomu, že se samozřejmě díky vysokým teplotám zvýšilo riziko požárů. Sice převažují požáry v přírodě a na polích, ale nic se nesmí zanedbávat ani podcenit. Státní požární dozor chodí na pravidelné kontroly, během kterých se zajímá hlavně o dodržování povinností, které jsou stanovené předpisy o požární ochraně. Pokud tyto povinnosti nedodržujete, pak se musíte připravit na uložení opatření a taky na to, že budete muset odstranit zjištěné nedostatky. Kontrola totiž samozřejmě přijde podruhé, aby si vás náležitě zkontrolovala. Proto si zkontrolujte veškeré nutnosti požární ochrany dříve, než kontrola přijde k vám. Aby náhodou jedno opatření nebylo ve formě finanční pokuty.
Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz
 

Extéria – dodržujte pitný režim na pracovišti

4. září 2017 v 11:40 | Extéria

Nezapomeňte na dodržování pitného režimu na pracovišti

Aktuální horka nedělají problémy jenom zemědělcům, kteří mají práci poměrně ztíženou, ale taky hasičům, kteří nevědí, co mají uhasit první. Poměrně vytížení jsou i doktoři, protože dehydratovaných případů neustále přibývá. Lidé totiž nedbají na dodržování pitného režimu, což je velká chyba. Zodpovědní jsou však hlavně za to, že nedodržují pitný režim doma, v práci to však musí kontrolovat zaměstnavatel. Mezi povinnosti zaměstnavatele totiž patří i to, aby zajistil dostatečný a neustálý pitný režim. Mimo to musí dbát na to, aby se do jisté míry omezila fyzická námaha, a také i dlouhodobější pobyt na sluníčku.
Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz

Extéria – horko komplikuje práci?

6. srpna 2017 v 11:22 | Extéria

Zemědělci mají potíže s horkem - komplikuje jim práci

Současné léto si z nás dělá legraci. Jeden den je krásně a plus pětatřicet stupňů, druhý den prší a je plus patnáct stupňů. Tyto velice časté výkyvy teplot nedělají dobře nejen našemu zdraví a imunitě, ale hlavně způsobují řadu problémů hasičům. Ti jsou totiž neustále v pozoru. Pokud je totiž pár dní po sobě abnormální horko, pak se musí počítat s tím, že se zvyšuje riziko požárů. Aktuálně převažují požáry v přírodě a také i na polích. Kvůli vysokým teplotám hasiči upozorňují zemědělce, kteří díky takovému suchu mají poměrně ztíženou práci, aby si vždy, než vyjedou na suché pole, zkontrolovali svůj stroj po technické stránce. I drobná závada na kombajnu může způsobit problém, i drobná jiskra na velice suchých plodinách lehce způsobí požár. Stroje by podle hasičů měly být opatřeny hlavně lapači jisker a také by měly být vybaveny přenosnými hasicími přístroji.Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz
 


Kontrola požární ochrany

2. července 2017 v 17:04
Jednou z oblastí výkonu státního požárního dozoru (dále jen také "SPD") jsou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. Kontroly jsou jedním z nástrojů pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého HZS ČR.

Na co se zaměřují inspektoráty práce?

25. května 2017 v 10:58
Inspektoráty práce se zaměří na kontroly bezpečného provozu el. zařízení u firem i v tomto roce
Jelikož v roce 2016 došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina, tak se orgány inspekce práce budou patřičně věnovat i v tomto roce, protože mezi technickými zařízeními mají elektrická zařízení zvláštní postavení.

Rzšiřujeme síť na Slovensku

28. listopadu 2016 v 17:34
V roce 2016 expandujeme s firmou EXÉRIA a jejím franchísovým konceptem na Slovensko. Více informací na mojapobocka.sk

Nejčastější pracovní úrazy?

1. března 2016 v 20:55 | Exteria
Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v ČR se v lednové statistice staly vnější i vnitřní podlahy a povrchy, zemědělská půda, sportoviště a kluzké podlahy (849 pracovních úrazů). V pořadí druhý nejčastější zdroj představují břemena, přemísťovaný materiál a předměty (522 pracovních úrazů), následují výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky, prach a nespecifikovaný materiál a předměty (468 pracovních úrazů).
Zdroj: Extéria

BOZP info 2016 Extéria

8. února 2016 v 11:13
BOZP info: v současné době se projednává návrh na změnu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb, zákon č. 251/2005 Sb a zákon č. 455/1991 Sb., ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, inspekci práce.
Letošní rok 2016 bude ve znamení dalších změn a novel zákonů pro oblast bezpečnosti práce. BOZP je oblast, kde dochází ke změnám každý rok a měli by na ně reagovat všichni zaměstnavatelé. Naše společnost je jedna zmála, která na změny reaguje a informuje veškeré podnikatelské subjekty.

Pomoc při prověrkách bezpečnosti práce

14. října 2015 v 13:13
Bezpečnost práce je soubor opatření, které jsou stanoveny platnou legislativou a zaměstnavatelem, jež mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit tak majetek firmy. Pro zajištění potřebných opatření je možné si najmout externí firmu, která bude napomáhat při úspěšném absolvování kontroly ze strany státních kontrolních orgánů. Kontaktujte firmu Exteria.

Školení bezpečnosti práce - Extéria

16. září 2015 v 14:10
Provedeme zpracování, vedení a aktualizaci dokumentaci BOZP, trvalé udržování dokumentace v BOZP, periodické kontroly stavu BOZP v objektu, odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů, odborná pomoc na pracovištích, dohlížení na dodržování právních předpisů. Firma Extéria Vám zpravuje kompletní dokumentaci na BOZP a PO pro soukromé firmy, zdravotnictví, státní správu, školství nebo OSVČ.

Kam dál