Extéria Market

16. července 2018 v 7:24 | Exteria
Využijte podnikatelské příležitosti a otevřete si pobočku. Extéria Market již v desítkách městech v ČR a SK.
 

Zkušenosti a reference Extéria s.r.o.

3. ledna 2018 v 10:36 | Extéria
Firma Extéria s.r.o. každým rokem rozšiřuje svoji síť partnerských poboček formou franšíz a získává tak zastoupení v každém větším městě v České republice. S rostoucím počtem klientů dostáváme na mail stále více zpětných reakcí a abychom to mohli všech zjednodušit, tak jsme se rozhodli umožnot všem přididávat své zkušenosti s Extérií online. My tím získáme cenné reference a každý má navíc možnost napsat recenzi formou své zkušenosti.

Otázka tedy zní, jakou máte zkušenost s Extérií?

Může to být kontakt s telefonickou podporou, bezpečnostním technikem, obchodním manažerem nebo třeba asistentkou, která Vám vařila kafe u přijímacího pohovoru. Pište své recenze, reference a zkušenosti zde. Děkujeme.

Extéria – pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

1. prosince 2017 v 11:43 | Extéria

Jaké látky a přípravky mají svá pravidla?

V současné době se pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí zajímají i o látky a přípravky, které mají svá vlastní pravidla pro bezpečné nakládání s nimi. Jedná se hlavně o nebezpečné chemické látky a směsi, které mají na etiketě jisté označení. Těchto označení je hned několik, ovšem pojďme si říct ty nejčastější a nejnebezpečnější. Jedná se například o označení H300 (při požití může způsobit smrt), dále také H330 (při vdechování může způsobit smrt), dále taky H311 (toxický při styku s kůží) nebo třeba i H331 (toxický při vdechování). Mezi další nebezpečná označení se řadí například H340 (může vyvolat genetické poškození), dále taky H350 (může vyvolat rakovin) nebo H370 (způsobuje poškození orgánů) či H314 (způsobuje těžké poleptání kůže a poškozuje oči).Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz
 


Extéria – máte hasící přístroj?

1. listopadu 2017 v 11:43 | Extéria

Hasicí přístroj? Tak ten běžně chybí hlavně v obchodech!

V dnešní době rapidně přibývá malých podnikatelů, kteří podnikají například tak, že si otevřou svůj vlastní drobný obchod. Stále častěji se však zapomíná na požární předpisy, na které se musí dbát. Obchody tyto požární předpisy porušují hlavně tak, že ve většině z nich chybí hasicí přístroje, které jsou opravdu nezbytností. Přesně toto dokládají poslední kontroly, kdy v polovině kontrolovaných provozovnách a pobočkách obchodů našly hned několik závad a porušení předpisů. Nejčastěji se týkaly hasicího přístroje, který buď v obchodě vůbec nebyl, nebo byl schován za vystaveným zbožím, kde se k nim nikdo v době nouze nedostane.Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz

Extéria – zkontrolujte požární ochranu

3. října 2017 v 11:42 | Extéria

Zkontrolujete požární ochranu, dokud nepřijde kontrola

Státní kontroly chodí hlavně v současné době poměrně hojně. Je to díky tomu, že se samozřejmě díky vysokým teplotám zvýšilo riziko požárů. Sice převažují požáry v přírodě a na polích, ale nic se nesmí zanedbávat ani podcenit. Státní požární dozor chodí na pravidelné kontroly, během kterých se zajímá hlavně o dodržování povinností, které jsou stanovené předpisy o požární ochraně. Pokud tyto povinnosti nedodržujete, pak se musíte připravit na uložení opatření a taky na to, že budete muset odstranit zjištěné nedostatky. Kontrola totiž samozřejmě přijde podruhé, aby si vás náležitě zkontrolovala. Proto si zkontrolujte veškeré nutnosti požární ochrany dříve, než kontrola přijde k vám. Aby náhodou jedno opatření nebylo ve formě finanční pokuty.
Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz

Extéria – dodržujte pitný režim na pracovišti

4. září 2017 v 11:40 | Extéria

Nezapomeňte na dodržování pitného režimu na pracovišti

Aktuální horka nedělají problémy jenom zemědělcům, kteří mají práci poměrně ztíženou, ale taky hasičům, kteří nevědí, co mají uhasit první. Poměrně vytížení jsou i doktoři, protože dehydratovaných případů neustále přibývá. Lidé totiž nedbají na dodržování pitného režimu, což je velká chyba. Zodpovědní jsou však hlavně za to, že nedodržují pitný režim doma, v práci to však musí kontrolovat zaměstnavatel. Mezi povinnosti zaměstnavatele totiž patří i to, aby zajistil dostatečný a neustálý pitný režim. Mimo to musí dbát na to, aby se do jisté míry omezila fyzická námaha, a také i dlouhodobější pobyt na sluníčku.
Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz

Extéria – horko komplikuje práci?

6. srpna 2017 v 11:22 | Extéria

Zemědělci mají potíže s horkem - komplikuje jim práci

Současné léto si z nás dělá legraci. Jeden den je krásně a plus pětatřicet stupňů, druhý den prší a je plus patnáct stupňů. Tyto velice časté výkyvy teplot nedělají dobře nejen našemu zdraví a imunitě, ale hlavně způsobují řadu problémů hasičům. Ti jsou totiž neustále v pozoru. Pokud je totiž pár dní po sobě abnormální horko, pak se musí počítat s tím, že se zvyšuje riziko požárů. Aktuálně převažují požáry v přírodě a také i na polích. Kvůli vysokým teplotám hasiči upozorňují zemědělce, kteří díky takovému suchu mají poměrně ztíženou práci, aby si vždy, než vyjedou na suché pole, zkontrolovali svůj stroj po technické stránce. I drobná závada na kombajnu může způsobit problém, i drobná jiskra na velice suchých plodinách lehce způsobí požár. Stroje by podle hasičů měly být opatřeny hlavně lapači jisker a také by měly být vybaveny přenosnými hasicími přístroji.Extéria zajišťuje BOZP, PO a má vlastní franchising koncept Extéria s desítkami poboček, které poskytují bezpečnost práce po požární ochranu. Více na webu mojepobocka.cz

Kontrola požární ochrany

2. července 2017 v 17:04
Jednou z oblastí výkonu státního požárního dozoru (dále jen také "SPD") jsou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. Kontroly jsou jedním z nástrojů pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého HZS ČR.

Na co se zaměřují inspektoráty práce?

25. května 2017 v 10:58
Inspektoráty práce se zaměří na kontroly bezpečného provozu el. zařízení u firem i v tomto roce
Jelikož v roce 2016 došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina, tak se orgány inspekce práce budou patřičně věnovat i v tomto roce, protože mezi technickými zařízeními mají elektrická zařízení zvláštní postavení.

Rzšiřujeme síť na Slovensku

28. listopadu 2016 v 17:34
V roce 2016 expandujeme s firmou EXÉRIA a jejím franchísovým konceptem na Slovensko. Více informací na mojapobocka.sk

Kam dál