Říjen 2015

Pomoc při prověrkách bezpečnosti práce

14. října 2015 v 13:13
Bezpečnost práce je soubor opatření, které jsou stanoveny platnou legislativou a zaměstnavatelem, jež mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit tak majetek firmy. Pro zajištění potřebných opatření je možné si najmout externí firmu, která bude napomáhat při úspěšném absolvování kontroly ze strany státních kontrolních orgánů. Kontaktujte firmu Exteria.